Werkwijze

Start

We starten met een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om de hulpvraag duidelijk te krijgen zodat gericht onderzoek en passende hulp kan worden ingezet. De omgeving waarin het kind opgroeit (gezin, vrienden, school) is belangrijk in de ontwikkeling van het kind en daarom ook onderdeel van het gesprek. Er wordt gekeken naar wat er precies aan de hand is en hoe de klacht in stand wordt gehouden. Dit gesprek is meestal met het kind/de jongere en ouder(s)/verzorger(s) samen. In overleg is een andere samenstelling voor het eerste gesprek ook altijd mogelijk.

Aanvullend onderzoek is soms nodig. Vervolggesprekken richten zich op het uitgebreid in kaart brengen van de ontwikkeling van het kind. Ook psychologisch onderzoek dmv intelligentie-onderzoek, schoolobservatie (alleen met toestemming) en/of spelobservatie kan worden gedaan.

Wat jullie willen bereiken is belangrijk en hieruit worden gezamenlijk de behandeldoelen opgesteld. Op basis van de informatie uit de intakefase stel ik een beschrijvende diagnose op en kom ik met een voorstel voor een behandelplan. In het adviesgesprek met het kind/de jongere en ouder(s)/verzorger(s) wordt dit besproken. Wanneer jullie hiermee akkoord gaan, kunnen we aan de slag. Wanneer jullie hier niet mee akkoord gaan en/of twijfelen, zoeken we verder naar een meer passende behandelvorm.

 

Vervolg

Ik bied individuele behandeling, ouderbegeleiding en systeemgesprekken voor het gezin. Ik maak gebruik van verschillende vormen van behandeling. Vaak gebruik ik een combinatie van onderstaande behandelvormen. 

Cognitieve Gedragstherapie: gericht op verandering van de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag door op een andere manier naar eigen gedachten, gevoelens en gedrag te leren kijken.

EMDR: specialistische behandeling voor het verwerken van traumatische ervaringen.

Ouderbegeleiding: ouders/verzorgers inzicht geven in het functioneren van hun kind. Ouderbegeleiding maakt meestal deel uit van de behandeling. Jullie als ouders zijn degenen die de meeste tijd met jullie kind en met elkaar als gezin doorbrengen. Daar ligt tevens ook een kracht tot verandering.

Systeemtherapie: interventies tijdens gezinsgesprekken om d.m.v. bewustwording bij de gezinsleden te werken naar verandering in moeizame gezinspatronen. De omgeving waarin het kind opgroeit is belangrijk in de ontwikkeling van het kind.

Oplossingsgericht werken: inzetten op de sterke kanten van het kind en/of gezin.

Psycho-educatie: uitleg geven aan ouders en kind over een beschrijvende diagnose, oorzaken van de klachten, inzicht geven in het psychisch functioneren en mogelijkheden voor verbetering.

Ook zet ik graag deeltechnieken in vanuit speltherapie en maak ik gebruik van creatieve middelen om zo aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind. 

De school kan betrokken worden als dit passend is. In overleg met jullie en alleen met toestemming, neem ik contact op met de school. De leerkracht en/of intern begeleider kan zinvolle informatie geven over jullie kind wat betreft het leerproces, het sociale en emotionele functioneren.

Met het kind / de jongere en de ouders wordt de vooruitgang van de behandeling geëvalueerd. Wanneer nodig, stellen we de behandeling bij. Ook aan het eind van de behandeling is er een evaluatie.