Aanmelden

Coronavirus Update

PP UNIEK is open, rekening houdend met de situatie!

Voor nieuwe cliënten heb ik ruimte en we kunnen direct starten. Face-to-face contacten in de praktijk zijn mogelijk en vinden plaats binnen de huidige richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in dat er geen fysiek contact is en dat we 1,5 meter afstand houden. Bij binnenkomst in het Gezondheidscentrum kunt u uw handen desinfecteren. We spreken af dat de afspraak wordt verzet als één van ons verkoudsheidsklachten in de vorm van niezen, hoesten en/of koorts heeft ontwikkeld. Stuur dan gerust een mail naar info@ppuniek.nl en dan mail/bel ik terug.

 

 

Vergoede zorg

Per 1 januari 2015 valt de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. De bekostiging gebeurt door de gemeenten. Om voor bekostiging in aanmerking te komen moet u een geldige verwijsbrief voor geestelijke gezondheidszorg hebben van uw (huis-)arts of een beschikking vanuit het jeugdteam van de Gemeente.

U kunt zich met een verwijsbrief van de huisarts, specialist of jeugdteam direct melden bij PP UNIEK. Vanuit PP UNIEK wordt dan een beschikking voor u aangevraagd. De behandeling kan starten als de gemeente toegezegd heeft deze te gaan vergoeden. De kosten voor de behandeling worden door de gemeente direct aan PP UNIEK vergoed.

De verwijsbrief kan via zorgdomein, e-mail (info@ppuniek.nl) of per post worden toegestuurd. Na ontvangst van de verwijsbrief neem ik telefonisch contact op om een afspraak voor het intakegesprek in te plannen. Deze afspraak wordt schriftelijk bevestigd, waarbij ik als bijlagen een inschrijfformulier en een toestemmingsformulier voor gezaghebbenden meestuur. Het verzoek is om deze formulieren ingevuld mee te nemen naar het intakegesprek. Ook is het belangrijk dat bij dit gesprek een geldig paspoort of identiteitsbewijs van het kind/ jongere wordt meegenomen. Ik ben verplicht bij de intake de identiteit te controleren.

 

Zelf betalen

Bij niet vergoede zorg kan het contactformulier worden ingevuld, waarna ik telefonisch contact opneem om een inventarisatie te maken van de hulpvraag en het te volgen traject.

 

Gescheiden ouders

Na ontvangst van de verwijsbrief wordt onder andere een toestemmingsformulier voor gezaghebbenden, naar de ouder/ verzorger die aanmeldt, gestuurd. Op dit formulier wordt gevraagd naar de gezinssituatie, of er sprake is van een scheiding en bij wie het ouderlijk gezag ligt. Indien er sprake is van een scheiding moeten beide gezaghebbende ouders en/of de (gezins)voogd, bij kinderen/ jongeren tot 16 jaar, toestemming geven voor een traject bij ons. Deze toestemming moet schriftelijk gegeven worden op het door mij toegestuurde formulier.