Klachtenregeling

Vanuit PP UNIEK zie ik graag dat u een correcte, goede en passende behandeling krijgt. Heeft u echter klachten over uw behandelaar of de behandeling, dan stel ik het op prijs als u eerst contact opneemt met mij zodat we de klacht kunnen bespreken en mogelijk verhelpen. Het kan gaan om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om het probleem rechtstreeks met mij op te lossen, dan verwijs ik u door naar de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten. PP UNIEK is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). U kunt een beroep doen op de klachtenprocedure van deze beroepsvereniging. Meer informatie is beschikbaar via de LVVP.