Verwijzers

PP UNIEK levert jeugd-GGZ (zowel BGGZ als SGGZ) aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, woonachtig in de provincie Groningen. Voor de niet vrij toegankelijke zorg in het kader van de Jeugdwet (2015), is een verwijzing van de huisarts, andere gespecialiseerde arts, of het sociaal wijkteam/ gebiedsteam nodig.

PP UNIEK dient in bezit te zijn van een correcte verwijsbrief, deze dient aan bepaalde eisen te voldoen, wil de gegeven zorg vergoed worden. De gemeente verwacht dat een verwijsbrief minimaal de volgende informatie bevat:
– Naam van mijn praktijk
– Datum van verwijzing
– AGB-code van de verwijzer
– Omschrijving van de problematiek (verwijsreden) en indien van toepassing vermelding van een (vermoede) psychische (DSM-5) stoornis
– Naam, adres, geboortedatum en BSN van de patiënt

Verwijzen naar PP UNIEK kan via het zorgdomein, via email (info@ppuniek.nl) of de post. Verwijzingen zullen wekelijks bekeken en in behandeling genomen worden. Wanneer inhoudelijk overleg wenselijk is, kan er contact opgenomen worden via email of via telefoonnummer 050-820055. Indien niet bereikbaar, dan kan de voicemail worden ingesproken en bel ik op werkdagen zo snel mogelijk terug.

Na het afsluiten van de behandeling ontvangt u als verwijzer bericht over het verloop van de behandeling en de verdere adviezen. Indien nodig kan er tussentijds contact plaatsvinden.

 

PP UNIEK maakt voor de uitwisseling van gegevens gebruik van de beveiligde zorgmail (Zorgdomein).