Privacy

Privacy verklaring

PP UNIEK hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. Binnen PP UNIEK is de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. In de WGBO zijn onder anderen de volgende bepalingen opgenomen; informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht en recht op privacy.

Angela Hevinga is geregistreerd (BIG-register) bij het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Daarnaast ben ik aangesloten bij de beroepscode van het LVVP en de NVGzP.

Binnen PP UNIEK wordt er voor iedere aanmelding een dossier aangemaakt, waarin alle gegevens elektronisch worden vastgelegd. Het dossier zal persoonsgegevens, gegevens uit de sociale omgeving, onderzoeksverslagen maar ook aantekeningen van behandelcontacten bevatten. Van een intaketraject en een psychodiagnostisch onderzoek zal een rapport geschreven worden dat naar de ouders of de jongere van 16+ wordt gestuurd. Tevens zal de huisarts en/of verwijzer, via de post, op de hoogte gesteld worden van de bevindingen (intakeverslag en afsluitbrief). Bij afronding van de behandeling zal het dossier afgesloten worden. De bewaartermijn van een dossier staat wettelijk op vijftien jaar, daarna zal een dossier vernietigd worden. U heeft recht op inzage van het dossier. Het heeft mijn voorkeur als het dossier in de praktijk, in het bijzijn van de behandelaar, doorgenomen wordt. Zo kunnen vragen ter plekke gesteld en beantwoord worden. Ik zal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en zonder toestemming geen informatie aan derden verstrekken. Zie voor verdere informatie het Privacybeleid van PP UNIEK voor Kind, Jongere en Gezin.